Beth Yeshua

Welkom bij Beth Yeshua

****Messias Belijdende Gelovigen****

Deze site:

--------------------------
Waarschuwing: voor de gehele inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Bijbel "of deze dingen alzo zijn"
(Handelingen 17:11).
-------------------------
Voor de inhoud van de discussies op deze site wil niet zeggen dat de beheerders het noodzakelijkerwijs met de (volledige) inhoud eens behoeven te zijn!
------------------------
--------------------------
Beth Yeshua, wie zijn wij

De Beheerders:


Ronald

Miriyam Burger

--------------------------
De Thora in Hebreeuws Audio:
B’reshit/Genesis
Sh’mot/Exodus
Vayiq’ra /Leviticus
Bamid’bar/ Numeri
D’varim/Deuteronomium
--------------------------

Niet Aanklikken
-------------------------

Dagelijks Woord:

Hoor het Woord van de EEUWIGE en laat het je veranderen

Lees wat er staat
Doe wat je leest
Ervaar wat je doet van wat er staat

Als jij doet wat je kunt,
doet de EEUWIGE
wat jij niet kunt

--------------------------

Joodse Kalender

--------------------------

Het lezen waard;

Thora lezing van deze week:

****************************

Parashat Hashavuah ~ תזריע/מצורע/Tazria/Metzora/Ze droeg vrucht/De geïnfecteerde

****************************


*Yeshua en de Thora

*Yeshua van Nazareth

*De weeën van de Mashiach
 
 *Gioer
 
*Zoroastrisme

*Jeruzalem een 'Beker Wijn Die Bedwelmt'

*Jeruzalem aan het einde der dagen

*Kent u Hem? Mijn KONING!

*Yeshua,Yahshua of Yahashua?

*Niet langer zwijgen!

*De wereld aanschouwt de ene na de andere ramp

* 'Het komende oordeel over de naties'

*"Als je de wereldgeschiedenis wilt begrijpen, luister dan naar de Joden"

*Hij komt niet als donderslag bij heldere hemel

*Geruchten van oorlogen

*Zou Yeshua de islam respecteren?

*Staat het teken van het beest nu echt voor de deur?

*Van wie is het land Israël?

 

*Hebben de Joden land van de Arabieren afgenomen?

 

*Vier ‘linkse’ mythen over Israël

 

*De Islamitische Antichrist

 

*Iran herziet verhaal van Esther, noemt Poerim 'een dag van rouw'

 

*Was Sha'ul tegen de Thora?

 

*Overdenking; Romeinen 11:2 

 

*Islam: een zwarte steen ipv. Brood !

 

*Leert de Koran dat het land Israël niet voor de Joden is?

 

*Dwalingen gekomen in de wereld;

 

*Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd

 

*De Orde van de Tempeliers

 

*Hebreeuws tekstverwerken

 

*Profetie over Israël, ontvlucht Babylon

 

*Messiasbelijdende Machzor voor de feestdagen -מחזור משיחי

 

*'Ik zal mij weer wenden tot Israël'

 

*Vertel het verder...

 

*Een korte overdenking: David en Goliath...

 

*Zie de tijden zich bereiden voor de intocht van de Messiaanse Vredes-Held in Zijn Koninkrijk…

 

*Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...


*De twaalf stammen...


*Digitaal door Jeruzalem...

 

*Arabische lente of Messiaanse zomer?

*Christendom en de Bijbel;

 

*De onrechtvaardige mammon

---------------------

Blogteksten

Livestream Christenen voor Israel

Door Miriyam geplaatst op 16 April 2021 om 18.02

Online Conferentie Stichting Israel en de Bijbel

Door Miriyam geplaatst op 9 April 2021 om 16.47

Jullie doden zullen herleven

Door Miriyam geplaatst op 3 April 2021 om 21.00

Een Joodse bruiloft - de opname

Door Ronald geplaatst op 2 April 2021 om 19.23

Haggadah voor kinderen Pesach

Door Miriyam geplaatst op 21 Maart 2021 om 15.00

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

Video's

  • Video's toevoegen
  • Alles weergeven

 

Shalom/Welkom

ברכים הבאים
Barucheem HaBa-eem
Welkom & Zegen

 

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד׃
Hoor Israël de Eeuwige onze Elohim, de Eeuwige is EEN.

 **************************************************************************

Voor meer informatie kunt u terecht op;

bethyeshua.home@gmail.com

**************************************************************************

 
Radio Israël.nl  Klik hier

--------------------------------------------------------------

Shabbat Shalom!

Een psalm van David, voor den opperzangmeester.  Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads.  De HEERE zal hem bewaren, en zal hem bij het leven behouden; hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijner vijanden begeerte.  De HEERE zal hem ondersteunen op het ziekbed; in zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger.  Ik zeide: O HEERE! wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.  Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende: Wanneer zal hij sterven, en zijn naam vergaan?  En zo iemand van hen komt, om mij te zien, hij spreekt valsheid; zijn hart vergadert zich onrecht; gaat hij uit naar buiten, hij spreekt er van.  Al mijn haters mompelen te zamen tegen mij; ze bedenken tegen mij, hetgeen mij kwaad is, zeggende:  Een Belialsstuk kleeft hem aan; en hij, die nederligt, zal niet weder opstaan.  Zelfs de man mijns vredes, op welken ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven.  Maar Gij, o HEERE! wees mij genadig, en richt mij op; en ik zal het hun vergelden.  Hierbij weet ik, dat Gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen.  Want mij aangaande, Gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid, en Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid.  Geloofd zij de HEERE, de God Israels, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid! Amen, ja, amen.   

(Tehillim 41)

************************************************************

BETH YESHUA YOUTUBE KANAAL


Forum

Hoe de komst van de nieuwe wereld orde de komst van het Gods Messiaanse wereldrijk op aarde moet verhinderen.

Hoe de komst van de nieuwe wereld orde de komst van het Gods Messiaanse wereldrijk op aarde moet verhinderen.De wereld koerst onafwendbaar af op de komst van de nieuwe wereld orde (VN/N.W.O./great reset/het nieuwe normaal, enz.) Vanaf de Amerikaanse…Doorgaan

Tags: Overdenkingen, Renzo de Boer

Door Ronald begonnen in Renzo de Boer op donderdag.

Hoe kom je in deze tijd vrij van angst en blijf je ook vrij van angst en in de voortdurende vrede en blijheid van God, onze hemelse Vader?

Hoe kom je in deze tijd vrij van angst enblijf je ook vrij van angst en in de voortdurende vrede en blijheid van God, onze hemelse Vader?In de Filippenzenbrief in het 4e hoofdstuk is er zo’n tekst, wat voor helaas veel Bijbelgelovigen een schone…Doorgaan

Tags: Bijbel, Renzo de Boer

Door Ronald begonnen in Renzo de Boer 21 Jan.

Alleen het dag- en nachtchristendom gaat het redden!

Alleen het dag- en nachtchristendom gaat het redden!Tegen ‘het nieuwe normaal’, als ènige weer opnieuw het aloude Bijbelse…Doorgaan

Tags: Christendom, Bijbel, Renzo de Boer

Door Ronald begonnen in Renzo de Boer 21 Jan.

Ongelovigen krijgen een blinddoek voor en gaan dan bespeeld worden door de wereldgeesten...

Ongelovigen krijgen een blinddoek voor en gaan dan bespeeld worden door de wereldgeesten...In de Bijbel kun je lezen, dat wanneer je niet gelooft, of je nou de hele Bijbel ontkent of gedeelten daaruit negeert(bijv. het ca. 1/3 gedeelte van Gods'…Doorgaan

Tags: Bijbel, Blindheid, Renzo de Boer

Door Ronald begonnen in Renzo de Boer 21 Jan.

Mo’adim - Feesten van Adonai

Hier volgen de acht Mo’adiem in twee blokken van vier; de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten, waarbij de voorjaarsfeesten gaan over de eerste komst van Yeshua en al een zekere vervulling kennen en de najaarsfeesten over de tweede komst van de
Messias en dus nog om een vervulling vragen:

1. Sjabbat - Sabbat

2. Pesach - Pasen
3. Matzot - Ongezuurde Broden

4. Sjavoeot - Pinksteren

ZOMER: profetisch/chronologisch bevinden wij ons nu in de zomertijd
5. Jom Terua - Bazuinendag

6. Jom Kippoer - Verzoendag
7. Soekkot - Loofhuttenfeest

8. Sjemini Atseret - Achtste Dag

Donate

 
 
 

Beth Yeshua Ministry Lahore

Beth Yeshua Ministry Pakistan Lahore

****************************

Te gast bij The Lord Jesus Christ Ministries


© 2021   Gemaakt door Ronald.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden