Beth Yeshua

Welkom bij Beth Yeshua

****Messias Belijdende Gelovigen****

Deze site:

--------------------------
Waarschuwing: voor de gehele inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Bijbel "of deze dingen alzo zijn"
(Handelingen 17:11).
-------------------------
Voor de inhoud van de discussies op deze site wil niet zeggen dat de beheerders het noodzakelijkerwijs met de (volledige) inhoud eens behoeven te zijn!
------------------------
------------------
Beth Yeshua, wie zijn wij

De Beheerders:


Ronald

Mary

Henk van Heerde

 

--------------------------
De Thora in Hebreeuws Audio:
B’reshit/Genesis
Sh’mot/Exodus
Vayiq’ra /Leviticus
Bamid’bar/ Numeri
D’varim/Deuteronomium
--------------------------

Niet Aanklikken
-------------------------

Dagelijks Woord:

Hoor het Woord van de EEUWIGE en laat het je veranderen

Lees wat er staat
Doe wat je leest
Ervaar wat je doet van wat er staat

Als jij doet wat je kunt,
doet de EEUWIGE
wat jij niet kunt

--------------------------

Joodse Kalender

--------------------------

Het lezen waard;

Thora lezing van deze week:

Parashat Hashavuah ~ שופטים/Shoftim/Rechtspraak - 7 Elul 5779/7 September 2019

**********************************

*De strijd om Jeruzalem

*Yeshua en de Thora

*Yeshua van Nazareth

*De weeën van de Mashiach
 
 *Gioer
 
*Zoroastrisme

*Jeruzalem een 'Beker Wijn Die Bedwelmt'

*Jeruzalem aan het einde der dagen

*Kent u Hem? Mijn KONING!

*Yeshua,Yahshua of Yahashua?

*Niet langer zwijgen!

*De wereld aanschouwt de ene na de andere ramp

* 'Het komende oordeel over de naties'

*"Als je de wereldgeschiedenis wilt begrijpen, luister dan naar de Joden"

*Hij komt niet als donderslag bij heldere hemel

*Geruchten van oorlogen

*Zou Yeshua de islam respecteren?

*Staat het teken van het beest nu echt voor de deur?

*Van wie is het land Israël?

 

*Hebben de Joden land van de Arabieren afgenomen?

 

*Vier ‘linkse’ mythen over Israël

 

*De Islamitische Antichrist

 

*Iran herziet verhaal van Esther, noemt Poerim 'een dag van rouw'

 

*Was Sha'ul tegen de Thora?

 

*Overdenking; Romeinen 11:2 

 

*Islam: een zwarte steen ipv. Brood !

 

*Leert de Koran dat het land Israël niet voor de Joden is?

 

*Dwalingen gekomen in de wereld;

 

*Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd

 

*De Orde van de Tempeliers

 

*Hebreeuws tekstverwerken

 

*Profetie over Israël, ontvlucht Babylon

 

*Messiasbelijdende Machzor voor de feestdagen -מחזור משיחי

 

*'Ik zal mij weer wenden tot Israël'

 

*Vertel het verder...

 

*Een korte overdenking: David en Goliath...

 

*Zie de tijden zich bereiden voor de intocht van de Messiaanse Vredes-Held in Zijn Koninkrijk…

 

*Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...


*De twaalf stammen...


*Digitaal door Jeruzalem...

 

*Arabische lente of Messiaanse zomer?

*Christendom en de Bijbel;

 

*De onrechtvaardige mammon

---------------------

 

 

Blogteksten

Pinksterfeest Shavuot of Wekenfeest

Door Miriyam Burger geplaatst op 6 Juni 2019 om 15.44

Sjawoe'ot (Wekenfeest)

Door Miriyam Burger geplaatst op 6 Juni 2019 om 11.30

Voorbede

Door Miriyam Burger geplaatst op 2 Mei 2019 om 12.00

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

Video's

  • Video's toevoegen
  • Alles weergeven

 

Shalom/Welkom

 

 

ברכים הבאים
Barucheem HaBa-eem
Welkom & Zegen

 

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד׃
Hoor Israël de Eeuwige onze Elohim, de Eeuwige is EEN.

 **************************************************************************

***********************************************************************************

 
Radio Israël.nl  Klik hier

--------------------------------------------------------------

Shabbat Shalom!


Wat razen de volken, en hoe spreken de lieden zo lichtvaardig?De koningen der aarde staan op; en de vorsten beraadslagen met elkander tegen Adonai en tegen zijnen Gezalfde, zeggende:Laat ons hunne banden verscheuren, en hunne touwen van ons werpen.Maar Hij, die in den hemel woont, belacht hen, Adonai bespot hen.Dan spreekt Hij tot hen in zijnen toorn, en verschrikt hen in zijne grimmigheid: Ik, Ik heb mijnen koning gesteld over Sion, mijnen heiligen berg.Ik wil van zulk ene wijze prediken, dat de Heer tot mij gezegd heeft: Gij zijt mijn zoon, heden heb Ik u verwekt.Eis van Mij, zo zal Ik u de volken tot een erfdeel geven, en de einden der aarde tot een eigendom.Gij zult hem met een ijzeren schepter verslaan, als potten zult gij hen in stukken smijten.Zo laat u nu onderwijzen, gij koningen, en laat u tuchtigen, gij rechters der aarde.Dient Adonai met vrees, en verheugt u met beving.Kust den zoon, dat hij niet toornig worde en gij omkomt op den weg; want zijn toorn zal straks ontbranden. Maar welgelukzalig allen, die op hem vertrouwen.
(Tehilim 2)

****************************************************************

 

--------------------------------------------------------------

 

 

Recente activiteiten

Forum

Spelling Hebreeuws

Spelling HebreeuwsKlik op het onderstaande bestand om het in pdf te openen;Doorgaan

Tags: Hebreeuws

Door Ronald begonnen in Algemeen 27 Apr.

Gratis E-Boek Hemelbewoners van Drs. Charles van den Berg

E-Boek Hemelbewoners van:Drs. Charles van den Berg Founder/Director PaRDeS BIJBELSTUDIESKlik op onderstaand bestand om het E-Boek in pdf te openenDoorgaan

Tags: E-Boek, Studie, Boeken, Charles van den Berg, Hemelbewoners

Door Ronald begonnen in Algemeen 27 Apr.

e-boek HEMELBEWONERS

e-boek HEMELBEWONERS klik op onderstaande bestand om het boek te lezen in pdf bestand...Doorgaan

Door Ronald begonnen in Logos Bijbelstudies van Charles van den Berg 26 Apr.

Mo’adim - Feesten van Adonai

Hier volgen de acht Mo’adiem in twee blokken van vier; de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten, waarbij de voorjaarsfeesten gaan over de eerste komst van Yeshua en al een zekere vervulling kennen en de najaarsfeesten over de tweede komst van de
Messias en dus nog om een vervulling vragen:

1. Sjabbat - Sabbat

2. Pesach - Pasen
3. Matzot - Ongezuurde Broden

4. Sjavoeot - Pinksteren

ZOMER: profetisch/chronologisch bevinden wij ons nu in de zomertijd
5. Jom Terua - Bazuinendag

6. Jom Kippoer - Verzoendag
7. Soekkot - Loofhuttenfeest

8. Sjemini Atseret - Achtste Dag

Donate

 
 
 

 


© 2019   Gemaakt door Ronald.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden